صفحه ویژه هسته‌های بین‌الملل نواحی (جلسات، گزارش‌ها، فایل‌ها و …)

اگر از تلفن همراه این صفحه را مشاهده می‌کنید، کلیک کنید.

فرم نظرسنجی زمان جلسات هفتگی هسته‌های نواحی

باسلام؛ با توجه به اینکه حضور تمام دوستان در جلسه هفتگی برای مسئولین هسته مرکزی مهم هست برای جمع‌بندی ساعت و روز جلسه نظر تک تک عزیزان مهم است. لطفا ساعات و زمان‌هایی که به طور ثابت و هفتگی در ساعت ۸ الی ۱۸ نمی‌توانید و درگیر فعالیتی هستید را بنویسید.

نظرسنجی تعیین زمان جلسات هفتگی نواحی

فرم ثبت کانال هسته‌ ناحیه

 • ایتا

 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
 • بله

 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
 • تلگرام

 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.

فرم ثبت تلفن اعضا
مشاهده شرح وظایف هسته‌های بین‌الملل نواحی

 1. کادر سازی و جانشین سازی
 2. داشتن گفتمان و توجیه جهت اقناع
 3. توجیه مسئولان حوزه‌ها و تشکیل هسته‌ها
 4. نشست مداوم با معاونت‌های ناحیه و مجامع(فرهنگیان، آزاد، علوم پزشکی، علمی کاربردی، فنی و حرفه‌ای، پیام نور، غیرانتفاعی)
 5. رتبه بندی هسته‌ها
 6. ارزیابی هسته‌ها
 7. احصاء فهرست همه دانشگاه‌ها و تسلط به آن‌ها و مدیریت اولویت بندی
 8. گروه هسته‌های استان
 9. گروه هسته‌های نواحی
 10. برگزاری دوره آموزشی در سطح ناحیه و دانشگاه‌ها
 11. احصاء جزئیات دوره‌های دانشگاه‌ها و ارزیابی تلفنی از فراگیران و ارسال نتیاج و فهرست اسامی به هسته مرکزی
 12. ارائه برنامه مختصر و مفید و واضح و دقیق و جزئی و دارای زمان‌بندی برای هسته ناحیه بر مبنای فرمایشات رهبری مدظله و گزارش آن
 13. پیگیری برنامه آینده دانشگاه‌ها و نواحی و مطالبه و وصل کردن به هم و هشبکه کردن و تذکر پیامکی مداوم قبل و بعد
 14. نشست با هسته‌های دیگر نواحی برای صحبت با هم و تعریف عملیات مستقل از سازمان و اهتمام به برنامه‌های کشوری
 15. برگزاری نشست هسته‌های بین‌الملل دانشگاه‌های استان(نشست منظم با هسته‌های دانشگاه‌ها و برای صحبت با هم و اجرای عملیات و اهتمام به اجرای عملیات‌ها و دوره‌ها از سوی صف و اولیت عملیات صف بر عملیات ستاد ناحیه)
 16. تشکیل قرارگاه‌های منطقه ای > نشست هسته‌های بین‌الملل قرارگاه و تشکیل نشست هسته‌های بین‌الملل دانشگاه‌های کشور با هماهنگی سازمان
 17. تماس مداوم به 40 دانشگاه اصلی + اولویت دو، 50 تای بعدی