صفحه ویژه هسته‌های بین‌الملل نواحی (جلسات، گزارش‌ها، فایل‌ها و …)

اگر از تلفن همراه این صفحه را مشاهده می‌کنید، کلیک کنید.

فرم ثبت کانال هسته‌ ناحیه

 • ایتا

 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
 • بله

 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
 • تلگرام

 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.

فرم ثبت تلفن اعضا
مشاهده شرح وظایف هسته‌های بین‌الملل نواحی

 1. کادر سازی و جانشین سازی
 2. داشتن گفتمان و توجیه جهت اقناع
 3. توجیه مسئولان حوزه‌ها و تشکیل هسته‌ها
 4. نشست مداوم با معاونت‌های ناحیه و مجامع(فرهنگیان، آزاد، علوم پزشکی، فرهنگیان، علمی کاربردی، فنی و حرفه‌ای، پیام نور، غیرانتفاعی)
 5. رتبه بندی هسته‌ها
 6. ارزیابی هسته‌ها
 7. احصاء فهرست همه دانشگاه‌ها و تسلط به آن‌ها و مدیریت اولویت بندی
 8. گروه هسته‌های استان
 9. گروه هسته‌های نواحی
 10. برگزاری دوره آموزشی در سطح ناحیه و دانشگاه‌ها
 11. احصاء جزئیات دوره‌های دانشگاه‌ها و ارزیابی تلفنی از فراگیران و ارسال نتیاج و فهرست اسامی به هسته مرکزی
 12. ارائه برنامه مختصر و مفید و واضح و دقیق و جزئی و دارای زمان‌بندی برای هسته ناحیه بر مبنای فرمایشات رهبری مدظله و گزارش آن
 13. پیگیری برنامه آینده دانشگاه‌ها و نواحی و مطالبه و وصل کردن به هم و هشبکه کردن و تذکر پیامکی مداوم قبل و بعد
 14. نشست با هسته‌های دیگر نواحی برای صحبت با هم و تعریف عملیات مستقل از سازمان و اهتمام به برنامه‌های کشوری
 15. برگزاری نشست هسته‌های بین‌الملل دانشگاه‌های استان(نشست منظم با هسته‌های دانشگاه‌ها و برای صحبت با هم و اجرای عملیات و اهتمام به اجرای عملیات‌ها و دروه‌ها از سوی صف و اولیت عملیات صف بر عملیات ستاد ناحیه)
 16. تشکیل قرارگاه‌های منطقه ای > نشست هسته‌های بین‌الملل قرارگاه و تشکیل نشست هسته‌های بین‌الملل دانشگاه‌های کشور با هماهنگی سازمان
 17. تماس مداوم به 40 دانشگاه اصلی + اولویت دو، 50 تای بعدی