فرم معرفی مسئولین بسیج دانشگاه‌ها

مسئولین محترم نواحی سراسر کشور می‌توانند جهت تکمیل و تجمیع اطلاعات مسئولین بسیج دانشگاه‌های استان خود، با استفاده از این فرم مشخصات مسئولین بسیج حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج دانشجویی استان خود را تکمیل نمایند.

توجه به این نکته ضروری است که برای هر مسئول بسیج حوزه یا پایگاه باید یکبار فرم را به طور کامل و مجزا تکمیل نمایید.

اگر از تلفن همراه این صفحه را مشاهده می‌کنید، کلیک کنید.