جلسه هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی

لطفا جهت ورود به جلسه، پس از تکمیل فرم زیر بر روی دکمه «ورود به جلسه» کلیک کنید.

توجه: بدون تکمیل این فرم حضور شما در جلسه ثبت نخواهد شد.