فرم سنجش وضعیت اعضای طرح ساهب

فرم ذیل مجموعه اهداف چندوجهی را دنبال می‌کند که بخشی از آن اطلاع مسئولان طرح ساهب از برخی مسائل است و برخی اهداف دیگر نیز در آن گنجانده شده است که فعلا از بیان آن معذوریم و در مورد آن صرفا می‌توان گفت که قرار است سنجش و پایش کلی از اعضای طرح ساهب به عمل آید. لطفا همه اعضای طرح چه کسانی که آموزش‌ها را ادامه دادند و یا کسانی که از طرح جداشدند، فرم را به دقت پر نمایند.

دوستان طرح ساهبی خویش را نیز مطلع نموده و از ایشان نیز بخواهید که حتما این فرم را تکمیل نمایند.(صرفا ویژه اعضای طرح ساهب)

خیال کنید قرار است توانایی خویش را به شخصی ارائه دهید که قرار است تصمیم بگیرد شما را برای نقش‌آفرینی بین‌المللی و جهان اسلامی به سوریه بفرستد یا خیر. البته فقط خیال کنید.