فرم ثبت نام طرح ساهب و دوره آموزش مجازی مقدماتی

توجه: حتما پس از پرداخت وجه دوره مجازی از رسید پرداخت خود اسکرین شات تهیه کرده و نزد خود نگه دارید. همچنین در صورتی که تا 72 ساعت پس از واریز وجه به کانال دوره آموزش مجازی اضافه نشدید مراتب را از طریق شناسه @iccbso_admin در پیام‌رسان بله پیگیری نمایید.