نظرسنجی دوره سفیران تمدن‌ساز

با توجه به پایان یافتن بخش آموزشی دوره و پشت سر گذاشتن ۴ بسته آموزشی ، زمان آن رسیده است تا نظر شما بزرگواران را درباره دوره جویا شویم .
توجه کنید ، پاسخ های شما ، تعیین کننده ادامه راه طراحان دوره است و به دقت بررسی خواهد شد ، پس با حداکثر دقت و با اختصاص وقت مناسب به آن ، طراحان دوره را در ادامه راه ، یاری نمایید .