فرم ارزیابی رویداد بین‌الملل خواهران

به نام حضرت دوست

فراگیر عزیز؛

عرض خداقوت داریم و از اینکه در طی رویداد با ما همراه بودید سپاسگزاریم.غرض از تکمیل این فرم ، ارزیابی اساتید و محتوای رویداد جهت ارائه آموزشهای بهتر و استفاده از این اساتید در برنامه های دانشگاهی و استانی می باشد. با دقت در امتیازدهی به اساتید، کمک و یار ما در هسته مرکزی بین الملل باشید. ممنونیم که زمان می گذارید.

برای ارزیابی دوره، مجموعا 10 سوال در نظر گرفته شده که 6 سوال آن جزییاتی پیرامون هر یک از کارگاه‌های برگزار شده را ارزیابی می‌نماید و برای اختصار صرفا نام استاد کارگاه ذیل هر سوال تکرار شده است. جهت یادآوری نام کامل کارگاه و استاد مربوطه و تاریخ برگزاری آن به شرح زیر است:

  • کارگاه اهمیت و ضرورت فعالیت بین الملل (استاد: آقای محمدی-22 آبان)

  • کارگاه اصول کار تشکیلاتی (استاد: آقای منظورالاجداد-30 آبان)

  • کارگاه تحلیل نیروهای مؤثر در جبهه مقاومت (استاد: آقای عباسی-2 آذر)

  • کارگاه تحلیل نسبتِ جبهه انقلاب و فعالیت بین الملل (استاد: آقای فلاح-5 آذر)

  • کارگاه اصول بیانیه نویسی (استاد: آقای جدی-10 آذر)

  • کارگاه بایسته های فعالیت بین الملل (استاد: آقای تقدیری-13 آذر)

  • کارگاه جنبشهای اسلامی و چالشهای شناخت و تعامل (استاد: آقای عظیمی-14 آذر)

  • کارگاه اصول جذب ورودی های جدید (استاد: آقای حیدری-20 آذر)

  • کارگاه اصول حفاظت در فعالیت بین الملل(استاد: آقای محمدی-21 آذر)

در هر سوال برای هر یک از اساتید نمره ای از 1 تا 5 درج نمایید. 5 بهترین نمره است.