فرم ثبت هسته‌های بین‌الملل دانشگاهی

مسئولین محترم هسته‌های بین‌الملل نواحی سراسر کشور می‌توانند با استفاده از این فرم مشخصات هسته‌های بین‌الملل دانشگاه‌های استان خود را ثبت نمایند.

توجه به این نکته ضروری است که برای هر هسته بین‌الملل دانشگاهی باید یکبار فرم را به طور کامل تکمیل نمایید.

اگر از تلفن همراه این صفحه را مشاهده می‌کنید، کلیک کنید.