فرم ثبت نام دوره «پله های تمدن نوین اسلامی» در اندیشه شهید سلیمانی