ثبت نام دوره مجازی آشنایی با کشور آذربایجان

جمهوری آذربایجان، در دوره حکومت قاجار طی دو عهدنامه ی ننگین گلستان و ترکمن چای از خاک ایران جدا گردید، سرنوشت دیگری در تقدیرش رقم خورد و مسیر پر و فراز نشیبی را در طول تاریخ پیمود تا اینکه در سال ۱۹۹۱ لکه ننگ شوروی و کمونیسم از پیشانی اش پاک شد و استقلالش را جشن گرفت ؛شرایط جدید، سرآغاز مسیر تازه ای بود که در پیش روی ملت آذربایجان قرار گرفته بود اما دزدان و غارتگران در گردنه ها به کمینش نشسته بودند.دیری نپایید که جنگ قره باغ و نفوذ امپریالیسم و صهیونیسم کام آذری ها را تلخ نمود و آینده را با اما و اگر ها مواجه ساخت.

به سبب غفلت ایرانیان و هجمه رسانه ای غرب ،در ارتباط با آذربایجان توطئه های بسیاری در زمینه های مختلف علیه کشورمان شکل گرفت؛ به حدی که ایران را دشمن شماره یک آذربایجان معرفی می کنند.
چاره ای نیست جز این که غبار این کینه ناحق ،زدوده شود و پرده ابهامات کنار رود و بیش از این دیگر ، ناخوشی ها ادامه پیدا نکند.

شناخت کامل و احاطه بر موضوع، لازمه ی شروع هر کاری است. هدف از برگزاری دوره مجازی شناخت جمهوری آذربایجان نیز همین است

هم بستگی و برادری بین دو کشور نا گسستنی است.
انشا الله با عنایات ویژه حق تعالی گام های موثری در این زمینه برداریم.